A Ritualistic Concert - A Sacred Journey of Music, Medicine, and Meditation.

TURKISH

Bu konserdeki her şarkı, yolculuğum boyunca fark ettiğim değerli duygusal anların, derin içgörülerin ve içten dönüşümlerin bir parçasıdır. Bu melodiler manevi yolculuğumun özünü yansıtıyorç Sizinle bu anı paylaşacak olmaktan onur duyuyorum.

Bu müziksel bağ alanında, sizlerle derin bağ kurmuş olacağız. Bu konseri bir ruhsal pratik olarak hissedebilirsiniz, kendimizi dinlemenin tadına varacağız ve beraber anın içinde kalma sanatını deneyimleyeceğiz.

Atalarım olan Maya kültüründen gelen ritüellerimiz ile birlikte sizlere kutsal Beyaz Maya Lotus'u sunacak ve Maya Arınma Ritüelini gerçekleştireceğiz, sizi bu eski arınma ve yenilenme geleneklerine katılmaya davet ediyoruz.

Size lezzetli bir sürprizimiz var: El yapımı kakao çikolatalarımızı size servis edeceğiz. Onlara "Maya Mutluluk Taneleri" adını verdik. Paylaştığımız eski geleneklere ve ilham verdikleri birliğin tatlı anlarına bir selam olsun!

Müziğin güzelliğine gerçekten duyarlı olanları -hayalperestleri ve doğa aşıklarını- ruhumuzu yükselten bu büyülü ritüelistik konser yolculuğuna katılmaya içtenlikle davet ediyorum. Hayat Bir Seremonidir.

ENGLISH

Each song in this concert is a testament to moments of raw vulnerability, profound insight, and heartfelt transformation that I've encountered along my path. I'm profoundly touched to share these melodies with you, as they encapsulate the very essence of my spiritual journey.

 In this sacred space of musical devotion, we transcend mere entertainment, immersing ourselves in the profound vibrations that resonate with the soul. Conceiving this concert as a spiritual practice, we immerse ourselves in the art of listening and staying present in the moment. 

As part of our Mayan-inspired rituals, we'll be offering the sacred White Mayan Lotus and conducting the Mayan Clean Ritual, inviting you to partake in these ancient traditions of purification and renewal. We introduce a delightful treat: our handmade cacao candies infused with the essence of joy and connection. WE named them "Mayan Bliss Bites," a homage to the ancient traditions we share and the sweet moments of unity they inspire. 

We extend a heartfelt invitation to those truly attuned to the beauty of music—dreamers and lovers of nature alike—to join us on this enchanting journey of sound that elevates our soul. Life is a Ceremony.

Ceremonia Concert Ticket
  • Ceremonia Concert Ticket

Ceremonia Concert Ticket

In cart Not available Out of stock
€18.00

It is your your presence, and your belief in the power of music that fuels my spirit and propels me forward. With your support, we can touch hearts, uplift spirits, and create moments of magic that will linger long after the final chord fades away. Thank you for being a part of this extraordinary journey. Your support mean everything to me.

Read more…

Yaklaşan Etkinlikler

This is an intensive training designed to guide you closer to your unshakable truth. Within this container, we confront unconscious blockages head-on, fostering growth through a program sharp in its focus yet infused with deep love and appreciation.

In cart Not available Out of stock
Share